new blog

Bạn cho mình hỏi.

Mình muốn làm 1 form đơn giản la lấy email của khách hàng và sdt. thì mình dùng plugin trên có được không!